Coach op bedrijfsbezoek

Wilt u de opbrengst van uw land verhogen, en tegelijkertijd wateroverlast en watertekort verminderen? Vraag een kosteloos coachbezoek aan. Een bodemcoach vanuit het Landbouwportaal komt naar uw bedrijf om samen te kijken hoe u uw bodembeheer kunt verbeteren.

Een coachbezoek hoeft niet te leiden tot investeringen, de keuze om dit te doen is altijd aan u.

Onze bodemcoaches komen zelf uit de landbouwpraktijk, denk aan de veehouderij, bloembollenteelt, boomteelt en akkerbouw. Zij focussen op: analyseren en verbeteren van de kwaliteit van uw bodem.

Bezoek van de coach in de praktijk
Het coachbezoek is ongeveer drie uur. De bodemcoach zet letterlijk de schop in uw grond om enkele kuilprofielen te maken. Deze bekijken jullie samen. Dit geeft u inzicht in:

  • structuur en doorlaatbaarheid van de bodem
  • beworteling
  • waterbergend vermogen
  • bodemleven

Ook wordt er gekeken naar uw bemestingsplan. U ontvangt ter plekke de eerste concrete adviezen voor de verbetering van de bodemkwaliteit.

Na het coachbezoek ontvangt u een verslag, met:

  • de bodemanalyse
  • adviezen voor duurzaam bodembeheer
  • eventuele maatregelen die u kunt nemen 
  • mogelijkheden voor subsidie

Ja, ik wil een bodemcoach uitnodigen

Meld u dan kosteloos aan door verder te gaan naar de aanmelding.

En hoe nu verder…

U kunt na het aanmelden ook alvast zelf een bodemscan uitvoeren. U kunt hiermee eenvoudig bekijken of uw bodemkwaliteit op orde is en wat de verbeterkansen zijn.

Wilt u enige tijd na het coachbezoek weten of er al verbetering zichtbaar is? Dan kan de bodemcoach kosteloos nogmaals langskomen. Maak voor dit nazorgbezoek direct een afspraak via uw bodemcoach, of via de helpdesk van Landbouwportaal Noord-Holland: bel 088 – 8886630 of mail info@landbouwportaalnoordholland.nl.

Bas Slagter
Coen Knook
Dick Jan Koster
Dirk Jan Roos
John Huiberts
Menno Timmer
Saskia van Noordt
Johan van Nieuwenhuijzen
Sjaak Hoogendoorn

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.