Dit is de privacyverklaring van het Landbouwportaal Noord-Holland, inzake Landbouwportaalnoordholland.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door landbouwportaalnoordholland.nl via deze website en het gebruik van cookies.

Het Landbouwportaal respecteert de privacy van alle bezoekers en deelnemers op deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het Landbouwportaal.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het Landbouwportaal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u een account aanmaakt op het Landbouwportaal vragen wij uw e-mail adres zodat u later opnieuw kan inloggen en eenvoudig uw wachtwoord kan herstellen indien u deze bent vergeten.

Wanneer u zich met uw account aanmeldt voor een thema van het Landbouwportaal, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van het Landbouwportaal en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Een overzicht van de gebruikte cookies, hun doel en voor hoelang de cookies na eerste gebruik worden opgeslagen, treft u onder dit privacy statement aan.

Uw persoonsgegevens worden door het Landbouwportaal geverifieerd om vast te stellen of de ingevulde gegevens juist zijn en bij uw organisatie horen. Hiervoor wordt een e-mail verzonden ter verificatie van uw e-mail adres en een brief ter verificatie van uw vestigingsadres.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Landbouwportaal. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Landbouwportaal.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens en uw dossier in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen.

Contactgegevens

E-mail adres: info@landbouwportaalnoordholland.nl

Telefoonnummer: 088 - 88 86 630

Gegevens delen

De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor statistieken om de website te verbeteren en het gebruik van het Landbouwportaal te kunnen meten. De projectleider van het Landbouwportaal heeft inzage in deze geanonimiseerde statistieken.

Aan het Landbouwportaal is een helpdeskmedewerker verbonden en is bereikbaar middels de bovenstaande contactgegevens. De helpdeskmedewerker heeft toegang tot de opgeslagen persoonsgegevens in het systeem van het Landbouwportaal en is uw vraagbaak m.b.t. het Landbouwportaal. De helpdeskmedewerker kan uw persoonsgegevens inzien en alleen met uw toestemming veranderen en of verwijderen. 

Aan ieder thema in het Landbouwportaal is een contactpersoon verbonden. De contactpersoon is het aanspreekpunt van een organisatie die de coaches (zie hieronder) levert voor een bepaalt thema. Nadat u zich als deelnemer heeft aangemeld, en u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, heeft de contactpersoon inzage in uw persoonsgegevens en geeft deze ter inzage door aan een coach. De coach maakt vervolgens met u een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

Aan ieder thema in het Landbouwportaal zijn coaches verbonden. Een coach heeft inzage in uw persoonsgegevens en maakt met u een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek legt de coach de met u gemaakte afspraken, adviezen en maatregelen vast in het afsprakenformulier. Het afsprakenformulier vormt de basis voor de subsidieaanvraag en wordt toegevoegd aan uw dossier. De coach heeft geen inzage in de scans die u per thema kunt invullen.

Aan het Landbouwportaal is een subsidiemedewerker verbonden. De subsidiemedewerker kan uw subsidieaanvraag inzien en beoordeelt deze. Indien de aanvraag niet volledig of niet in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden, neemt de subsidiemedewerker contact met u op. Hij/zij kan uw aanvraag niet wijzigen. Indien de aanvraag volledig en in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden, dan zal de subsidiemedewerker op basis van uw aanvraag een beschikking afgeven.

Bewaartermijn

De opgeslagen persoonsgegevens worden in het systeem van het Landbouwportaal opgeslagen en bewaard tot uiterlijk 31 december 2027.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer over het cookiebeleid van het Landbouwportaal staat hieronder.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek.

3 typen cookies

  1. Noodzakelijke cookies. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.
  2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website te beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.
  3. Cookies van websites van derden. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving. dit type cookie wordt door landbouwportaalnoordholland.nl niet gebruikt.

Geen persoonsgegevens

Cookies zoals landbouwportaalnoordholland.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Welke cookies plaatst landbouwportaalnoordholland.nl?

Cookies voor statistieken en onderzoek

Landbouwportaalnoordholland.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Landbouwportaalnoordholland.nl kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen. De website waarschuwingsdienst.nl geeft informatie over de meestgebruikte browsers.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.