Algemeen

 • Welke partijen hebben het Landbouwportaal tot stand gebracht?
 • Ik ben geen lid van LTO Noord, NMV of HAJK, KAVB of een agrarisch collectief, kan ik toch deelnemen en een coach en/of subsidie aanvragen?
 • Wie kan ik voor verdere inhoudelijke/technische vragen bellen?
 • Hoe maak ik een account aan?
 • Zijn er nog specifieke (wettelijke) eisen verbonden aan de systemen/bouwmaterialen/machines/apparatuur die ik wil aanleggen op mijn bedrijf?

Werking van het portaal

 • Hoe kan ik deelnemen?
 • Waarom moet ik een verificatiecode invullen?
 • Ik heb twee bedrijfslocaties die ik wil aanmelden, hoe doe ik dat?
 • Hoe werkt het portaal?
 • Ik heb twee bedrijven met een eigen KVK nummer. Wel staan beide in het KVK register op hetzelfde vestigingsadres. Mag ik vanuit beide bedrijven een subsidieaanvraag doen?

Scans

 • Krijgt het waterschap de resultaten van de scans op het Landbouwportaal ook te zien?
 • Moet ik de scans uitvoeren?

Maatregelen

 • Wat voor soort maatregelen zijn er?
 • Kan ik op meerdere thema's maatregelen aanvragen?

Coaches

 • Wat is de rol van een coach?
 • Wie zijn de coaches?
 • Is de coach gratis?
 • Kan ik zonder een coach maatregelen aanvragen?
 • Binnen welke termijn komt de coach op mijn bedrijf?

Bedrijfsbezoek

 • Hoe lang duurt een bedrijfsbezoek?
 • Als ik deelneem en uit het bedrijfsbezoek komen maatregelen die ik niet wil of kan treffen, wat dan?
 • Is deelname gratis?
 • Wat zijn de consequenties van de ondertekening van het afsprakenformulier?
 • Kan ik later nog zaken wijzigen?
 • Worden mijn gegevens gedeeld met derden?
 • protocol bedrijfsbezoeken ten tijde van corona

Subsidie

 • Op welk moment mag een maatregel worden uitgevoerd?
 • Wat is bovenwettelijk?
 • Hoe en door wie wordt bepaald dat mijn subsidieaanvraag wordt toegekend?
 • Hoe lang duurt het beoordelings- en goedkeuringstraject?
 • Wat betekent de ondertekening bij de subsidie-aanvraag?
 • Vindt er controle op de uitvoering plaats?
 • Is er een kans dat ik de ontvangen subsidie moet terugbetalen?
 • Mag ik zelf kiezen welke aannemer ik inhuur voor de aanleg van bepaalde maatregelen?/ door wie ik de maatregel laat aanleggen?
 • Kan ik met terugwerkende kracht subsidie krijgen voor maatregelen die ik recentelijk al heb uitgevoerd en die onderdeel zijn van de maatregelenlijsten van het landbouwportaal?
 • Kan ik op verschillende momenten een subsidieaanvraag indienen voor hetzelfde thema?
 • Wat betekent de verwachte uitvoerdatum?
 • Waar wordt de verwachte uitvoerdatum voor gebruikt?
 • Wat als de uitvoering van de maatregelen langer duurt dan vooraf opgegeven?
 • Ik heb voor 12 mei 2022 een bedrijfsbezoek gehad. Hoe kan ik dan een subsidieaanvraag indienen?
 • Ik heb het subsidiemaximum van één of meer thema's tijdens de eerste subsidieverordening (tussen 2018 en 2021) volledig vastgesteld gekregen. Kan ik bij de nieuwe openstelling (geldig van 07-06-22 t/m 31-12-2024) opnieuw een subsidieaanvraag indienen?
 • Aan welke eisen moeten offertes voldoen die worden gebruikt bij een subsidieaanvraag?

Financiering

 • Komt de financiering van adviesbezoeken door coaches en overheadkosten ten laste van het beschikbare subsidiebudget?

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.