Duurzaam bodemgebruik

Introductie

Start hieronder de animatie door op het pijltje te klikken

De kwaliteit van de bodem wordt bepaald door diverse factoren zoals bodemverdichting, waterhuishouding, beworteling, bodemverdichting, verslemping, biodiversiteit en de organische stofbalans. Een gezonde en weerbare bodem is belangrijk voor een optimale productie en een goede opname van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Er is minder kans op uit- en afspoeling. Een gezonde bodem is daarom ook goed voor de waterkwaliteit.

U kunt zich binnen dit thema eerst vrijblijvend oriënteren. In de maatregelenlijst vindt u een overzicht van (gesubsidieerde) maatregelen om de bodem duurzaam te verbeteren. Met de bodemscan kunt u eenvoudig nagaan of de bodemkwaliteit op uw bedrijf op orde is en hoe u deze eventueel kunt verbeteren.

In het linkermenu onder 'oriëntatie' vindt u uitleg over de vervolgstappen die u binnen dit thema kunt doorlopen. 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.