De boeren van de studiegroep van het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ willen samen leren over het minderen van gewasbescherming. Zo verdiepen zij zich in het robuuster maken van gewassen en teeltsystemen en het inzetten van natuurlijke plaagbestrijding.

 

Het doel van het project

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden zaait jaarlijks samen met de deelnemers ruim 100 kilometer akkerranden in. In 2021 zijn we gestart met het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ om de effectiviteit van kruidenrijke akkerranden te vergroten. Daarnaast heeft het project als doel betrokkenheid en draagvlak te creëren voor de inzet van akkerranden binnen functionele agrobiodiversiteit.

Inmiddels ligt de focus niet alleen op de kruidenrijke akkerranden maar het robuuster maken van het hele teeltsysteem. Na drie seizoenen van het project ‘Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddel’ geven we ook in 2024 vervolg aan dit project. In de afgelopen 3 jaar hebben we gezien dat akkerranden een belangrijk onderdeel zijn van een weerbaar teeltsysteem, maar er zijn nog meer factoren van belang die ook een rol spelen.

Hoofdthema 2024

We leggen de focus dit jaar op het hoofdthema: Weerbaar telen met minder chemie. We blijven ons in 2024 focussen op het verminderen van middelen en ook het robuuster maken van het teeltsysteem. Duurzaam bodembeheer is van groot belang om het gewas goed te laten groeien, minder vatbaar te zijn voor plagen en ziekten en voor het aantrekken voor natuurlijke plaagbestrijders. Een gezonde bodem creëren is echter een langzaam proces. Daarom gaan we het komende jaar hier verder aan werken.

In de tussentijd moet er ook gewerkt worden aan de bestaande uitdagingen. De insectenplagen en toenemende onkruiddruk zijn de twee meest urgente uitdagingen waar boeren mee te maken hebben wanneer zij minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. We willen in 2024 dan ook aan de slag gaan met de weerbaarheid van gewassen, onder anderen door het meten en toevoegen van spoorelementen.

De kracht van een studiegroep

We hebben vanaf het begin een studiegroep met zo’n 20 deelnemers bestaande uit akkerbouwers, tuinbouwers en bloembollentelers. We komen een aantal keer bij elkaar per jaar voor themabijeenkomsten en de jaarlijks evaluatie.  Onze onafhankelijke teeltadviseur voert individuele gesprekken om de deelnemers te begeleiden in het weerbaar telen met minder chemie. Daarnaast hebben we met de studiegroep een appgroep waar ook informatie wordt verspreid, vragen en foto’s worden gedeeld en aangevuld met de kennis van experts. Samen weten we meer!

 

Contact en meer informatie

Wil je meer informatie over dit project neem dan contact op met Ellen Mul: emul@anvhollandsnoorden.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.