Vanaf oktober 2023 is Water, Land & Dijken in samenwerking met stichting Wij.land dit project gestart voor boeren die meer willen leren over de bodemgesteldheid van eigen percelen en hoe die te verbeteren.

Aandacht voor bodemkwaliteit en bodembeheer

Agrarische bedrijven hebben te maken met veel uitdagingen. De 7e Nitraatrichtlijn, de afschaffing derogatie, introductie van bufferstroken, ganzenvraat en kostenverhoging van kunstmest zorgen ervoor dat boeren meer kennis willen hebben over de voordelen van goed bodembeheer en hoe de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit heeft veel voordelen voor de boer zelf zoals meer grasopbrengst met minder input. Belangrijk is ook het vergoten van de bewustwording van de eigen bodemkwaliteit en van mogelijkheden om deze te verbeteren.

Doel van het project

Het doel van het project is om de kennis en handelingsperspectief van de deelnemers te vergroten: hoe kun je op je eigen bedrijf stappen zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het project is heel praktisch van opzet en gericht op het eigen bedrijf.

Het project bestaat uit twee bodemkennis trajecten, dus twee groepen boeren met elk een eigen programma.

1. Basis bodemkennistraject richt zich op de bodemchemie én bodembiologie op het eigen bedrijf en hoe deze te verbeteren. Dit traject bestaat uit:

  • Bodemmonster afname op het eigen bedrijf en analyse.
  • Keukentafelgesprek bij de deelnemer thuis met een bodemdeskundige over de bodemmonster analyse.
  • Bodem behandelplan op maat per deelnemer.
  • Intressante kennisbijeenkomsten om samen meer te leren over de bodem.

2. Bodem verdiepingscursus waarin het gebruik van dierlijke mest in relatie tot de bodem centraal staat. Dit traject bestaat onder andere uit:

  • Uitgebreid mestmonster (van ruige mest of drijfmest) op het bedrijf met analyse en adviesgesprek.
  • Adviesgesprek over vraag over mest/bodem/water op het bedrijf.

 

Contact en meer informatie
Neem voor meer informatie over dit project contact op met Els Wennekers, project uitvoering, via e.wennekers@waterlandendijken.nl

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.