Kijk eens naar je Bloeiende Boerensloot!

 

Bloeiende Boerensloot is een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in samenwerking met de agrarische collectieven ANV Hollands Noorden én collectief Water, Land en Dijken. Het project is in 2022 van start gegaan.

Waterkwaliteit in boerensloten

Over de kwaliteit en de vegetatie van de boerensloten is nog niet zo heel veel bekend. Dankzij dit project komt er meer inzicht in wat er allemaal groeit en bloeit in de boerensloten. De deelnemers van de collectieven  monitoren zelf hun sloten en voeren de gegevens in, in een  speciaal daarvoor ontwikkelde applicatie. Met deze monitoringsgegevens komt er meer inzicht over het leven in de boerensloten. Ook wordt daarbij gekeken welk ecologisch beheer invloed heeft op de verhoging van de waterkwaliteit. Denk daarbij aan pakketten van het agrarisch natuurbeheer als ecologisch slootschonen, baggeren en kruidenrijke akkerranden. Doordat de agrariërs zelf het onderzoek uitvoeren draagt het project tevens bij aan meer waterbewustzijn.

Het veld in

Voordat de agrariërs op pad gaan is er eerst een instructieavond. Met een ecoloog wordt er gelijk al een sloot bekeken en de kennis met elkaar gedeeld. Zo wordt aandacht besteed aan de invloed van beheer op de ecologie in en langs de sloten. Daarna krijgen alle deelnemers een speciale meethark mee en een instructie om zelf aan de slag te gaan. In de zomermaanden vindt vervolgens de monitoring plaats. Voor het uitvoeren van het onderzoek ontvangen de deelnemers  een kleine vergoeding.

Resultaten

Met de verkregen informatie hoopt HHNK de effectiviteit van agrarisch waterbeheer en daaraan gekoppelde beheerpakketten beter in beeld te krijgen. Hiermee kan het agrarisch waterbeheer worden verbeterd. Ook voor u als agrariër heeft dit voordelen: meer natuur in de sloten draagt bij aan het groene imago van boeren en levert u sloten op om trots op te zijn.

Wilt u al wat resultaten terug zien? Op de website van het waterschap HHNK zijn via deze link resultaten van 2022 en 2023 te bekijken. 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.