Omdat gewasbescherming een vak apart is, stond akkerbouwer Jan Willem Buitenhuis uit Lisserbroek deze week met Landbouwportaal-coach Paul Hooijman in zijn bietenveld.

Gewasbescherming is een vak apart, waar je veel kennis voor nodig hebt. Zeker als je er optimaal mee om wil gaan, zoals akkerbouwer Jan Willem Buitenhuis uit Lisserbroek. Hij stond daarom deze week met Landbouwportaal-coach Paul Hooijman in zijn bietenveld. “Ik wil een toekomstbestendig bedrijf opbouwen, met oog voor de omgeving. Dan moet je open staan voor de nieuwste inzichten.”

Boer en coach raken bijna niet uitgepraat, niet in het veld en ook niet achter de laptop, met een kop koffie. Gewasbescherming is ook een complexe zaak. “Daar kan ik nog veel over leren”, zegt Buitenhuis. Acht jaar terug nam hij het bedrijf over van zijn vader. “Ik werd gebeld door bedrijven die de middelen leveren. Die mensen hebben kennis van de middelen, maar het is fijn om ook onafhankelijk advies te krijgen over de technische kant.” Via het Landbouwportaal Noord-Holland kreeg hij kosteloos een aantal uren een coach aangeboden.

Leerzaam
Met het spuiten van het bietenveld is het niet helemaal goed gegaan, constateerden de twee al op het land. De timing had beter gekund: het was te koud en te nat en dat levert te weinig op. “Jammer natuurlijk, maar leerzaam”, concludeert Buitenhuis. Daarom kijken nu ze op de laptop naar adviesprogramma’s die helpen om het beste spuitmoment te vinden. “Het komt heel precies als je het goed wilt doen”, vertelt Hooijman. “Hoe koud of warm is het, hoe vochtig, hoe staat de wind? Als je je aan de algemene richtlijn houdt heb je eigenlijk altijd schade aan het gewas of aan de omgeving. Het helpt als je zelf weet hoe het werkt.”

Bewust bezig zijn
Akkerbouwer Buitenhuis is er scherp op om zorgvuldig met zijn omgeving om te gaan. De aardappelautomaat op zijn erf trekt veel mensen, en ‘s zomers is het langs de boerderij een komen en gaan van fietsers. “Ik laat graag zien dat we hier bewust bezig zijn met de teelt. Dat ik niet spuit voor de lol; het kost mij ook geld. Ik doe het voor een goede oogst met zo min mogelijk schade voor het milieu.” Hij investeerde daarom al flink in nieuwe, zuinig afgestelde machines en een wasplaats. Dit mede dankzij investeringssubsidie vanuit het Landbouwportaal Noord-Holland. En hij zaaide acht kilometer slootkant in met bloemen en kruiden. “Mooi voor de bijen en voor voorbijgangers.”

Eigen weg zoeken
Coach Hooijman voorziet jonge boeren als Buitenhuis graag van kennis, maar komt ook over de vloer bij zeer ervaren boeren. “Er is altijd iets nieuws waarvan zo iemand zegt: hé, dat had ik nog niet bedacht. Al trekt iemand er maar twee uurtjes voor uit, het zet altijd aan het denken.“ Buitenhuis is blij mee met alle raad van Hooijman. Die belooft hem nog extra informatie te sturen over een geschikt adviesprogramma. Daarmee kan Buitenhuis niet alleen efficiënter omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, maar zijn werk ook beter plannen. “Dat is prettig, want er is altijd zo veel te doen en ik wil er ook zijn voor mijn vrouw en kinderen. Als ik vooraf beter kan inschatten wat het beste resultaat oplevert op welk moment, dan is dat op alle fronten winst.”

 

Op deze website staat meer informatie over de mogelijkheid van een gratis bezoek van een coach gewasbescherming. Ook voor advies over bodem of erfspoeling zijn kosteloos coaches in te roepen, voor alle bedrijfstakken, van veehouderij tot bloembollenteelt. Het hoogheemraadschap van Rijnland subsidieert het bezoek van deze coaches voor agrariërs in het Noord-Hollandse deel van zijn beheergebied, en verstrekt deze agrariërs ook subsidie voor maatregelen die ze  nemen naar aanleiding van het advies.
Per 2022 wordt het Landbouwportaal opengesteld voor alle agrariërs in het beheergebied van Rijnland.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.