TIJDELIJKE STOP SUBSIDIEAANVRAGEN RIJNLAND NA 30 JUNI 2021

Het Landbouwportaal Noord-Holland waar agrariërs hulp en subsidie aanvragen voor voldoende schoon water is een succes. Zo groot zelfs, dat het portaal nu wordt uitgebreid voor alle agrariërs binnen het werkgebied van Rijnland. Door deze werkzaamheden wordt het aanvragen van subsidie voor Rijnlandse agrariërs tijdelijk stopgezet met ingang van 1 juli.

Waldo von Faber, hoogheemraad waterkwaliteit bij Rijnland: "Het Landbouwportaal Noord-Holland adviseert agrariërs op een laagdrempelige manier hoe de waterkwaliteit verbeterd kan worden in de eigen bedrijfsvoering. Bovendien is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van diverse maatregelen." Nu het landbouwportaal Noord-Holland goed loopt, heeft Rijnland besloten een portaal te maken voor alle agrariërs in het Rijnlandse werkgebied. Dit portaal zal begin 2022 gereed zijn. Rijnland werkt hiervoor nauw samen met Landbouwportaal Noord-Holland en  vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector. 

 

Coachbezoek en subsidieaanvraag

Wie in 2021 nog subsidie wil voor maatregelen, kan het beste snel via Landbouwportaal Noord-Holland een afspraak maken voor een coachbezoek en ervoor zorgen dat een subsidieaanvraag uiterlijk 30 juni is ingediend. Na 30 juni 2021 blijft deze verordening van toepassing op de subsidies die voor 30 juni 2021 zijn verleend. Dat betekent dat de beschikking wordt opgesteld en de agrariër de maatregel kan uitvoeren ook als de afronding pas in 2022 is. Aan de agrariërs wordt wel gevraagd de maatregel zo snel mogelijk uit te voeren zodat zoveel mogelijk maatregelen in 2021 worden afrond en Rijnland in 2022 met het nieuwe portaal aan de slag kan.

Het hoogheemraadschap verwacht na de zomer meer over het nieuwe landbouwportaal te kunnen vertellen. Dit staat te zijner tijd op de website van Landbouwportaal Noord-Holland onder 'Nieuws'. Het Landbouwportaal Noord-Holland blijft na 30 juni nog wel open voor het aanvragen van coachbezoeken.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.