Na een stop van ruim 3 maanden in verband met coronamaatregelen hervatten de coaches van het Landbouwportaal Noord-Holland de bedrijfsbezoeken.

Bedrijfsbezoeken Landbouwportaal Noord-Holland weer van start

Na een stop van ruim 3 maanden hervatten de coaches van het Landbouwportaal Noord-Holland de bedrijfsbezoeken. Vanaf 29 maart gaan de coaches weer langs bij agrarische bedrijven die hun bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Hierbij zullen de richtlijnen van het RIVM uiteraard worden gevolgd.

 

Op basis van de kleine versoepeling van de maatregelen van 16 maart jl. waarbij onder meer ook buitensport weer wordt toegestaan in kleine groepen zijn de organisaties achter het Landbouwportaal van mening dat de coachbezoeken weer kunnen plaatsvinden. Deze bezoeken vinden namelijk grotendeels buiten plaats.

 

De coaches leggen de bezoeken af met inachtneming van de geldende adviezen en regels van het RIVM. Dit betekent onder meer:

  •  Het bedrijfsbezoek op elk moment vooraf of zelfs ter plaatste wordt geannuleerd als de adviseur of de  deelnemer of 1 van diens huisgenoten verhoging, luchtwegklachten of last van benauwdheid heeft.
  •  De deelnemer zorgt voor een plaats om de handen te wassen en een schone handdoek (of papieren handdoekjes) gereserveerd voor de adviseur.
  •  De deelnemer en de adviseur de eigen spullen bedienen (besmettingsbronnen).
  •  Ten allen tijde de 1.5 m afstand geborgd moet kunnen blijven

 

 Voordelen Bedrijfsbezoek

Een bedrijfsbezoek levert u voordelen op zoals:

1.                  Een gratis bezoek van een coach die specialistische kennis bij u op het erf komt brengen. Dat betekent per thema een gratis bedrijfsbezoek van een deskundige én hulp bij het vinden van de voor u juiste oplossingen.

2.                  Een objectieve kijk op uw bedrijfsvoering .

 

3.                  Praktische adviezen en tips waar u zelf misschien nog niet aan gedacht heeft.

De adviezen en maatregelen vanuit het Landbouwportaal Noord-Holland dragen bij aan o.a. het verbeteren van de bodemkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het bergen van zoetwater, het voorkomen van verziltingsproblemen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Kortom: genoeg redenen om mee te doen!

 

Subsidiemogelijkheden

In het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland en voor het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het op dit moment, naast het aanvragen van een bedrijfsbezoek, ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor bovenwettelijke investeringsmaatregelen. Zie voor het overzicht het onderdeel 'maatregelen' onder het betreffende thema waar u interesse in heeft op het Landbouwportaal.

Voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de subsidiemogelijkheid gesloten (behalve voor het thema Perceel-en Oeverinrichting). Het algemeen bestuur van HHNK neemt in september 2021 een besluit over nieuw subsidiebudget. Informatie hierover vindt u vanaf 23 september op het Landbouwportaal.

Deelnemen?

Op de site www.landbouwportaalnoordholland.nl vindt u onder het thema waar u interesse in heeft alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landbouwportaal op 088 – 8886630.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.