Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt? Voor een onderzoek hoort de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) graag uw mening.

Wat vindt u van de regels voor driftreductie? En waar loopt u tegenaan? Laat het weten door de vragenlijst in te vullen. Dit duurt maximaal 15 minuten. Doe mee aan het onderzoek > https://nl.surveymonkey.com/r/R6DNJGZ

Wat doet NVWA met uw informatie?
De NVWA wil met uw inzichten uit de praktijk kijken wat nodig is voor u als toepasser van gewasbeschermingsmiddelen om middelen op de juiste wijze toe te passen. Dit kan zijn communicatie, samenwerking met brancheorganisaties of signalering over de regelgeving doorgeven aan andere partijen binnen de overheid om eraan bij te dragen dat de regelgeving blijft aansluiten bij de praktijk. De vragenlijst is anoniem en is niet herleidbaar tot specifieke personen of bedrijven. Deze enquête is nadrukkelijk niet bedoeld om overtredingen bij u vast te stellen. Over de resultaten gaan we onder andere in gesprek met de desbetreffende branche organisaties.

Contactgegevens NVWA
José van Bijsterveldt-Gels, Senior beleidsmedewerker Gewasbescherming en biociden bij Team Natuur en Gewasbescherming, Afdeling Expertise van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Telefoon: 088 223 03 10 / 06 12 93 08 82
Email: j.e.m.vanbijsterveldt@nvwa.nl


Bedrijfsbezoek coach Landbouwportaal
Wilt u ook uw bedrijf toekomstbestendig maken én de bodem- en waterhuishouding op orde hebben? Het Landbouwportaal Noord-Holland ondersteunt u bij het werken aan een gezondere en meer duurzame bedrijfsvoering met advies specifiek voor uw bedrijf. Al meer dan 1400 Noord-Hollandse agrariërs gingen u voor. Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen. Na uw aanmelding wordt u op korte termijn gebeld door een coach. Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landbouwportaal Noord-Holland via tel. 088-8886630.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.