Helaas is ondanks versoepeling op sommige punten van de coronamaatregelen vanaf 2 maart nog steeds een lockdown van kracht tot en met 23 maart.

Er vonden naar aanleiding van de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus al tijdelijk géén bedrijfsadviesbezoeken plaats door de coaches van het Landbouwportaal . Deze periode wordt verlengd tot en met 23 maart a.s. Mocht u al een bezoek hebben gepland dan wordt met u contact opgenomen.

Het blijft wel mogelijk om u alvast aan te melden voor een bedrijfsbezoek. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld wanneer er weer bezoeken mogelijk zijn. U ontvangt hierover dan na 23 maart bericht van ons.

Subsidieaanvraag                                                                             
Indien u eerder al een bedrijfsbezoek heeft gehad maar nog geen subsidieaanvraag heeft gedaan is het voor het thema Perceel-en oeverinrichting en beheer nog mogelijk een subsidieaanvraag te doen binnen het beheergebied van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Rond maart 2021 wordt op het Landbouwportaal informatie geplaatst over mogelijke verruiming van het subsidiebudget in dit gebied. Voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap van Rijnland staat de subsidiemogelijkheid voor alle thema’s open. 

Voor de maatregelen die zonder coachbezoek kunnen worden aangevraagd (D-maatregelen) geldt dat deze aanvragen door kunnen gaan als gebruikelijk. U kunt een aanvraag via het Landbouwportaal Noord-Holland indienen. Uw aanvraag wordt zoals voorheen afgehandeld door uw waterschap.

Helpdesk                                                                                                                                       
De helpdesk van het Landbouwportaal is bereikbaar per email en telefoon voor uw vragen op info@landbouwportaalnoordholland.nl en 088-8886630.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.