Nederland gaat vijf weken op slot. Een ingrijpend besluit waarmee het kabinet hoopt de druk op de zorg te verminderen.

Er vinden, naar aanleiding van de maatregelen van de overheid voor de bestrijding van het coronavirus, voorlopig géén bedrijfsadviesbezoeken plaats door de coaches van het Landbouwportaal tot en met 19 januari 2021.  Mocht u al een bezoek hebben gepland dan zal deze worden verzet tot na 19 januari 2021.

Het blijft wel mogelijk om u alvast aan te melden voor een bedrijfsbezoek. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld wanneer er weer bezoeken mogelijk zijn. U ontvangt hierover dan na 19 januari bericht van ons.

Subsidieaanvraag                                                                            
Indien u eerder al een bedrijfsbezoek heeft gehad maar nog geen subsidieaanvraag heeft gedaan is het voor het thema Perceel-en oeverinrichting en beheer nog mogelijk een subsidieaanvraag te doen binnen het beheergebied van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op dit moment de subsidiemogelijkheid voor alle thema’s gesloten. Begin 2021 wordt op het Landbouwportaal informatie geplaatst over mogelijke verruiming van het subsidiebudget in deze gebieden.

In het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. De subsidiemogelijkheid voor alle thema’s staan nog open voor aanvragen.

Voor de maatregelen die zonder coachbezoek kunnen worden aangevraagd (D-maatregelen) geldt dat deze aanvragen door kunnen gaan als gebruikelijk. U kunt een aanvraag via het Landbouwportaal Noord-Holland indienen. Uw aanvraag wordt dan zoals voorheen afgehandeld door uw waterschap.

Helpdesk                                                                                                                                       
De helpdesk van het Landbouwportaal is bereikbaar per email en telefoon voor uw vragen op info@landbouwportaalnoordholland.nl en 088-8886630. Rond de feestdagen geldt er een aangepaste bereikbaarheid. Zie hiervoor het bericht ‘aangepaste bereikbaarheid helpdesk’.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.