Melkveehouder Elmer Kramer uit Assendelft is blij met de vernieuwingen op zijn erf.

Elmer (40) is opgegroeid op de boerderij en is nu de vierde generatie boer in zijn familie. In 2000 kwam hij bij zijn ouders in de maatschap. Vijftien jaar later nam hij het bedrijf over en nu zit hij samen met zijn vrouw Martine in de maatschap. Elmer doet vooral het werk buiten op de boerderij met zo'n 200 koeien en 120 stuks jongvee. Zijn vrouw Martine regelt de administratieve zaken, zorgt voor de kinderen en heeft een baan ernaast.

Begonnen met veedrinkbakken

Elmer: "Ik hoorde van collega's over het Landbouwportaal. De regeling voor de veedrinkbakken, om afkalving van de slootkanten tegen te gaan, was heel aantrekkelijk en laagdrempelig. Zo ben ik met het portaal in aanraking gekomen. In eerste instantie hebben we dus de drinkbakken aangeschaft. Daarna hebben we ons verdiept in het aanleggen van drukdrainage omdat wij in Assendelft last hebben van bodemdaling. We waren al vrij ver met de aanvraag, toen was de subsidiepot helaas leeg. Bij de nieuwe openstelling was het subsidiepercentage gezakt van 70% naar 40%. Toen was de regeling voor drukdrainage voor ons niet meer haalbaar."

Nieuwe mestopslag en spuitplaats

"Omdat onze vaste mestopslag oud en verzakt was, bekeek ik opnieuw de mogelijkheden van het Landbouwportaal. Ik heb een afspraak gemaakt met erfcoach Ad Schoutens voor advies. Hij is langs geweest en dat was een heel leuk gesprek. Op zijn aanraden hebben we naast de nieuwe mestopslag ook meteen een spuitplaats ingericht met afvoer naar de mestkelder. Met de financiële bijdrage hebben we een goede fundering kunnen aanleggen en nu hebben we een mooie plaats om machines schoon te spuiten."

Niets verplicht

Elmer raadt andere boeren zeker aan om een coach langs te laten komen, als je plannen hebt om je erf aan te pakken of iets anders dat past binnen de thema's van het Landbouwportaal. "De coach verplicht je tot niets, dus maak er gebruik van! Je kunt altijd 'nee' zeggen. Zelf ben ik erg tevreden met de aanpassingen op ons erf, al is het een forse investering waarvan er niet direct meer melk geproduceerd wordt. Daarom is het zo belangrijk dat de subsidies er zijn om het aan te moedigen. Wij wilden het graag goed regelen op ons bedrijf. Om gemakkelijk te kunnen werken en om bij te dragen aan schoner slootwater."

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.