Subsidiemogelijkheid voor Noord-Hollandse boeren weer opengesteld

Gisteren gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier akkoord voor het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal. Er is € 430.000 subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor boeren in Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober 2020 worden ingediend.

 

Bijna 1.300 deelnemers

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 hebben bijna 1.300 agrariërs zich aangemeld voor een bedrijfsbezoek door een specialistische coach en diverse maatregelen getroffen. De thema's die centraal staan zijn erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting & beheer en zoetwatermaatregelen. De gratis bedrijfsbezoeken door een coach zijn via het portaal aan te vragen.

 

Wijzigingen

Na evaluatie is de subsidieverordening Bodem & Water herzien en zijn de subsidiemaatregelen op sommige onderdelen aangepast. Deze wijzigingen gaan in per 29 oktober 2020 en gelden voor alle aanvragen die dan worden ingediend. Via onderstaande linken komt u bij de wijzigingen van de maatregelen per thema. Op het portaal zijn per thema ook de maatregelen per thema terug te vinden. Via de link onderaan het bericht is ook het overzicht van de inhoudelijke wijzigingen aan de subsidieverordening te vinden.

 

Wijzigingen maatregelenlijst per thema

 

Erfafspoeling mineralen & nutriënten

https://landbouwportaalnoordholland.nl/uploads/7102020_bericht_portaal_-_Bijlage_wijzigingen_thema_erf.pdf

 

Duurzaam Bodembeheer

https://landbouwportaalnoordholland.nl/uploads/7102020_bericht_portaal_-_Bijlage_wijziging_Bodem.pdf

Gewasbeschermingsmiddelen

https://landbouwportaalnoordholland.nl/uploads/7102020_bericht_portaal_-_Bijlage_wijzigingen_Gewasbeschermingsmiddelen.pdf

Perceel- en Oeverinrichting & Beheer

https://landbouwportaalnoordholland.nl/uploads/7102020_bericht_portaal_-_Bijlage_wijziging_thema_Perceel.pdf

 

Voldoende Zoetwater

https://landbouwportaalnoordholland.nl/uploads/7102020_bericht_portaal_-_Bijlage_wjzigingen_thema_Voldoende_Zoetwater.pdf

 

Wijzigingen subsidieverordening

 https://landbouwportaalnoordholland.nl/uploads/7102020_bericht_portaal_-_Bijlage_Wijziging_subsidieverordening.pdf

 

 

 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.