Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besluit op 7 oktober a.s. over subsidiebudget

Op 7 oktober a.s. besluit het algemeen bestuur van HHNK over het beschikbaar stellen van subsidiebudget voor de diverse thema’s van het Landbouwportaal in het gebied van HHNK. De thema’s zijn rond eind 2019, begin 2020 gesloten omdat het subsidiebudget volledig was benut.

Het algemeen bestuur stelt bij een positief besluit in de vergadering van oktober ook wijzigingen vast aan de subsidieverordening waarvan in de afgelopen 2 jaar is gebleken dat aanpassing nodig is.

De datum van openstelling is, onder voorbehoud, gepland op 29 oktober a.s. Behalve een besluit van het algemeen bestuur zijn er ook een aantal andere verplichtingen waaraan het waterschap moet voldoen om de subsidiemogelijkheid voor agrariërs open te stellen. Het gaat dan onder andere om kennisgeving aan de Europese Commissie en de terinzagelegging van de wijzigingen van de subsidieverordening. De periode van terinzagelegging start op vrijdag 10 juli a.s. en loopt tot en met 20 augustus. U kunt het volledige overzicht van de voorgestelde wijzigingen terugvinden op https://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.