DAW project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’ biedt ondersteuning bij het realiseren van een vloeistofdichte was- en vulplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem.

Het inwendig en uitwendig reinigen van de landbouwspuit en het vullen van de spuit, is een bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Door een aankomende wijziging in de regelgeving, zijn agrarisch ondernemers vanaf 2027 daarom verplicht om de spuit te reinigen op een wasplaats. Met het DAW project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’ wordt er ondersteuning geboden bij het realiseren van een vloeistofdichte was- en vulplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem. Via het Landbouwportaal Noord Holland is het voor ondernemers uit het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland mogelijk om bij het aanleggen van een wasplaats ook andere maatregelen tegen erfafspoeling te treffen. Hiervoor dient een aparte afspraak met een erfcoach te worden gemaakt via het Landbouwportaal Noord-Holland.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Voorafgaand aan de realisatie van de wasplaats komt een adviseur van Delphy op het bedrijf langs om te kijken naar de bedrijfsspecifieke situatie voor een advies op maat. Kosten voor dit bedrijfsbezoek worden geschat op €250,-en komen voor rekening van de deelnemende ondernemer.
  • Nadat de wasplaats gerealiseerd is, ontvangt de ondernemer tussen de 60% - 100% van de kosten met terugwerkende kracht terug. De termijn van voorfinanciering kan oplopen tot ruim een jaar. De subsidie geldt alleen voor het realiseren van de wasplaats en het zuiveringssysteem. Aangrenzende zaken zoals straatwerk, leidingen etc. worden niet gesubsidieerd.
  • Ondernemers in Noord-Holland kunnen gebruik maken van het Landbouwportaal Noord-Holland voor aanvullende maatregelen om erfafspoeling te verminderen. U kunt dan subsidie aanvragen voor de wasplaats via dit DAW project en voor de aanvullende maatregelen via het Landbouwportaal Noord-Holland. Voor meer informatie hierover kunt u de website van het Landbouwportaal raadplegen.

Vanwege de coronamaatregelen van het RIVM zijn er onzekerheden hoe het vervolg van dit subsidietraject zal verlopen. Wij hopen dat Corona u en uw bedrijf niet schaden en anders dat dit zoveel mogelijk binnen de perken blijft. Via dit bericht hopen wij u dan ook zo goed mogelijk te informeren.

Mocht u nog vragen hebben over het project, dan kunt u terecht bij Gert-Jan de Graaf van LTO Noord via het telefoonnummer +31(0)6 – 4801 7000 of per mail via gdgraaf@projectenltonoord.nl

Het DAW-project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’ wordt financieel mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland en ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.