Melkveehouder Rens Kooijman uit Schellinkhout vertelt waarom hij meedoet aan het Landbouwportaal Noord-Holland.

Op dit moment is er alleen nog subsidie beschikbaar voor ondernemers in de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi & Vecht. De bedrijfsbezoeken van een coach zelf zijn ook heel waardevol, dus meld je aan!

Melkveebedrijf Kooijman in Schellinkhout is een écht familiebedrijf. Samen met zijn vader heeft Rens 80 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Rens: "Mijn vader en ik zitten in de vof, maar mijn vrouw en moeder zijn tevens actief en onmisbare factoren op het erf. Ik ben mijn hele leven al “werkzaam“ op het bedrijf. Spelenderwijs heb ik van mijn vader het boerenvak geleerd. Na mijn studie ben ik parttime buitenshuis gaan werken. Drie jaar geleden ben ik vennoot geworden en ik hoop het bedrijf de komende jaren over te kunnen nemen."

Waarom doe je mee aan het Landbouwportaal Noord-Holland?
"Tijdens een bijeenkomst in Schagen hoorde ik over het bestaan van het portaal. Het leek mij een mooie kans om met steun verbeteringen op het bedrijf door te voeren. Mijn vader en ik willen graag de benutting van mest optimaliseren en de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. Op ons melkveebedrijf wordt 90% van de mest gescheiden (gier en vaste mest). Op deze manier produceren we een prachtige voedingsbron voor de bodem. Vaste mest bevat fosfaat en organische stof voor de bodem. Gier is de snellere meststof en bevat stikstof. Door het te scheiden is de emissie beperkt."

Welke investeringen ga je doen met de subsidie?
"We zijn begonnen met een veedrinkbak voor het behoud van de slootkanten. Dit jaar laten we het opvangsysteem voor pers- en mestvocht aanleggen om erfafspoeling tegen te gaan. Ook gaan we investeren in bovenwettelijke mestopslag zodat we mest beter/efficiënter kunnen toedienen."

Hoe vond je het, een coach op het erf?
"Daarover ben ik tevreden! De coaches denken mee en hebben kennis van zaken. We hebben samen gekeken naar de verbeterpunten op het bedrijf waarbij het Landbouwportaal kan ondersteunen. Na het coachbezoek heb ik zelf via de website, die overigens makkelijk te gebruiken is, de subsidieaanvraag gedaan. Ik raad anderen zeker aan om ook met een coach een scan van hun bedrijf te laten maken."

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.