Op welk moment mag een maatregel worden uitgevoerd?

 Eind januari 2020 heeft het dagelijks bestuur van HHNK besloten de regel wanneer te beginnen met het uitvoeren van de maatregel te versoepelen. Eerder mocht worden gestart met het uitvoeren van een maatregel op het moment dat een beschikking op de subsidieaanvraag is ontvangen. Nu mag de uitvoering starten op het moment dat een aanvraag is ingediend. Starten na aanvraag is voor eigen rekening en risico en geeft geen aanspraak op een positieve beschikking op de aanvraag. De regel geldt vanaf de datum van het besluit en wordt niet met terugwerkende kracht op eerdere beschikkingen toegepast. Voor het gebied van AGV en Rijnland is er geen wijziging geweest, daar werd de regel dat mag worden gestart op eigen risico en rekening na het indienen van de aanvraag.

 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.