Het hoogheemraadschap van Rijnland verlengt haar Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 december 2019 besloten het Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland als volgt te wijzigen:

Artikel 1 Aanvraagperiode

  1. Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland kan worden ingediend in de periode van de dag na de datum van uitgifte van het digitale publicatieblad van het hoogheemraadschap van Rijnland waarin dit besluit is geplaatst tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 5 Werkingsduur

  1. Dit besluit vervalt op 1 januari 2021.
  2. Na 1 januari 2021 blijft dit openstellingsbesluit van toepassing op de subsidies die voor 1 januari 2021 zijn verleend of aangevraagd.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.