Er vinden, naar aanleiding van de maatregelen van de overheid voor de bestrijding van het coronavirus, voorlopig géén bedrijfsadviesbezoeken plaats door de coaches van het Landbouwportaal.

Het is wel mogelijk om u alvast aan te melden voor een bedrijfsbezoek. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld wanneer er weer bezoeken mogelijk zijn. U ontvangt hierover dan bericht van ons.

Subsidieaanvraag                                                                            
Indien u eerder al een bedrijfsbezoek heeft gehad maar nog geen subsidieaanvraag heeft gedaan is het voor de thema's Duurzaam Bodemgebruik en Perceel-en oeverinrichting en beheer nog mogelijk een subsidieaanvraag te doen binnen het beheergebied van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor de beheergebieden van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap van Rijnland kunnen voor alle thema’s nog subsidieaanvragen ingediend worden als u eerder al een  bedrijfsbezoek hebt gehad.

Voor de maatregelen die zonder coachbezoek kunnen worden aangevraagd (D-maatregelen) geldt dat deze aanvragen door kunnen gaan als gebruikelijk. U kunt een aanvraag via het Landbouwportaal Noord-Holland indienen. Uw aanvraag wordt dan zoals voorheen afgehandeld door uw waterschap.

De helpdesk van het Landbouwportaal is bereikbaar per email en telefoon voor al uw vragen op info@landbouwportaalnoordholland.nl en 088-8886630.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.