Daarnaast maakt het project kans op de publieksprijs. Stemt u ook op Boeren Meten Water?

De Waterinnovatieprijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, is bedoeld voor innovatieve waterprojecten en -technieken Voor de Waterinnovatieprijs 2019 zijn 107 projecten en ideeën ingestuurd. Daaruit zijn 12 genomineerden geselecteerd, onderverdeeld in vier categorieën: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en digitale transformatie. Boeren Meten Water is genomineerd in de categorie Voldoende water.

Meer inzicht en meer begrip

Met Boeren Meten Water slaan waterschappen en agrariërs de handen ineen en voeren ze samen metingen uit. Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en voldoende water beschikbaar te hebben voor de landbouw. Door sámen te meten ontstaat meer begrip voor elkaars wereld, een goede basis om het gedeelde doel te bereiken.

Publieksprijs

Naast de juryprijs, is er ook een publieksprijs. U kunt tot 9 december 2019 stemmen op Boeren Meten Water. De Waterinnovatieprijs wordt donderdagmiddag 12 december uitgereikt tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Meer informatie

Kijk op www.boerenmetenwater.nl voor meer informatie over dit project.

Bron: LTO Noord

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.