In november tijdens de Bodem- en Waterdag van Hoogheemraadschap van Rijnland keken boeren samen met het waterschap naar praktische maatregelen die positief bijdrage aan de waterkwaliteit.

Voor waterschappers zijn agrariërs belangrijk bij de verbetering van boerensloten. Marieke van Leeuwen, regiocoördinator DAW voor Zuid-Holland en Utrecht-West en Mike Dijkstra, procesleider van Rijnland, leidden samen de workshop Ecologie van de sloot. “Wat mij opviel: boeren zijn echt gemotiveerd om zelf iets te doen aan verbetering van de kwaliteit van boerensloten, zolang de maatregelen inpasbaar zijn in hun agrarische bedrijfsvoering”, vertelt Marieke.

Voor een impressie van de dag, zie dit filmpje.

Wilt u als Noord-Hollandse agrariër aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit op uw bedrijf? Via het Landbouwportaal Noord-Holland vindt u veel informatie en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.