Vanmorgen werden Jeroen Brouwer en zijn vader verrast met een taart omdat zij de 1.000e deelnemer van Landbouwportaal Noord-Holland zijn.

Landbouwportaal Noord-Holland heeft de grens van 1.000 deelnemers gepasseerd. Bloembollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder meldde zich begin september als 1.000e aan en gaat aan de slag met het verbeteren van de bodem op zijn perceel.

Op aanraden van zijn vader, van wie hij het familiebedrijf in de toekomst overneemt, heeft Jeroen Brouwer besloten om zich aan te melden op het portaal. "Om onze kennis te verbreden en om te gaan met de steeds strengere regels rondom gewasbeschermingsmiddelen. We merken dat de middelen alleen niet meer toereikend zijn om bijvoorbeeld bladluis en virussen te bestrijden. Dus moeten we andere manieren ontdekken om ons doel te bereiken." Bodemcoach John Huiberts zet de schep in de grond om meteen een kijkje te nemen hoe de bodem ervoor staat. Huiberts: "Het is eerst noodzaak om de bodem weerbaarder te maken, daarna kun je minderen met gewasbeschermingsmiddelen".

Landbouwportaal Noord-Holland
Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl opende in mei 2018. Binnen vijf thema's, te weten Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam Bodemgebruik, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer en Voldoende zoetwatermaatregelen, kunnen ondernemers een bedrijfsbezoek door een coach aanvragen voor een maatwerkadvies en uit een scala bovenwettelijke subsidiemaatregelen kiezen. Adviezen en maatregelen dragen bij aan o.a. het verbeteren van bodemkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het bergen van zoetwater, het voorkomen van verziltingsproblemen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het gaat dan om maatregelen zoals bovenwettelijke mestopslag, driftreducerende spuittechnieken en herinrichting van het erf voor het tegengaan van erfafspoeling. In heel Noord-Holland is inmiddels bijna € 3,3 miljoen aan subsidie beschikt op deze maatregelen. Coachingsbezoek en subsidiemaatregelen zijn tot en met juni 2021 aan te vragen.

Foto van links naar rechts: bodemcoach John Huiberts, vader en zoon Brouwer en Annemarie Koelemeijer (agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken)

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.