Om (water)overlast te voorkomen bij inundatie van agrarische percelen, hebben waterschap HHNK, Hoogheemraadschap van Rijnland en de KAVB een poster voor telers ontwikkeld.

Om (water)overlast te voorkomen bij inundatie van agrarische percelen, hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Hoogheemraadschap van Rijnland en de KAVB een poster voor telers ontwikkeld. De poster is bedoeld als leidraad en bevat voor alle waterrelevante thema's informatie waaraan te denken om overlast te voorkomen.

Aanleiding

Steeds vaker kiezen telers ervoor om hun percelen te inunderen (onder water zetten) om de grond te ontsmetten en zo aaltjes, schimmels en onkruid(zaden) te bestrijden. Dit is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor chemische grondontsmetting. Door de grotere omvang is steeds vaker sprake van (grond)wateroverlast en nemen de risico's voor het watersysteem toe. In plaats van nieuwe regels opstellen hebben de Noord-Hollandse waterschappen met de KAVB een poster ontwikkeld. Als telers rekening houden met de in de poster beschreven thema's, dan worden deze risico's kleiner.

Evaluatie

Na het inundatieseizoen wordt met de telers geëvalueerd. Daarbij wordt besproken hoe de poster is gebruikt en hoe deze verder verbeterd kan worden.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.