NLG Holland gaat met acht bollentelers en twee groentetelers in Noord-Holland Noord aan de slag om de bodem klimaatbestendig te maken. Er wordt nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap Holl

Idee achter het project is het verbeteren van de bodem en de waterhuishouding. Enerzijds moeten de bedrijven minder vatbaar worden voor droogte en wateroverlast, anderzijds moeten de waterkwaliteit en de waterhuishouding in het gebied verbeteren. NLG Holland is een coöperatie van duurzaam werkende bollentelers, voortgekomen uit de studieclub Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen. 

Sponswerking vergroten, uitspoeling beperken 

De telers gaan het organische stofgehalte in de bodem verhogen, maar de bemesting en het gewasbeschermingsmiddelengebruik verminderen. Ook wordt gekeken naar het terugdringen van uitspoeling van middelen en kunstmest. Het resultaat wordt gemeten, net als de buffercapaciteit van de percelen. Geprobeerd wordt de sponswerking van de bodem te verhogen.

Zelfde doelen NLG en schap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NLG Holland willen een 'robuust watersysteem in een schone, gezonde bodem waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt', zoals de partijen het stellen. NLG deelt het verloop en de uitkomsten van het project met de sector. Bij de coöperatie is al veel ervaring en kennis opgedaan met het terugschroeven van het middelengebruik en het verbeteren van de bodem. Het hoogheemraadschap ziet het als een aanvulling op onder meer de bodemcoaches die agrariërs namens het schap ondersteunen.

Subsidie voor drie jaar  

Het project loopt vanaf april dit jaar drie jaar. Begonnen is met het zoeken naar geïnteresseerde bedrijven. Die zijn gevonden, op klei en op zand in de Noordkop en op Texel. Onder de deelnemers zijn bekende NLG-leden als Huiberts Biologische Bloembollen in Sint Maartensvlotbrug, M. Zonneveld (foto groenbemester) in Schagerbrug en het kersverse NLG- en preciesielandbouwnetwerklid J.C. Ruiter-Wever in Andijk. Noord-Holland subsidieert het project drie jaar uit de pot voor 'Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017'.

Bron: Greenity.nl/nieuws

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.