Per 1 juni 2019 is de subsidiemogelijkheid voor agrariƫrs in het gebied van waterschap HHNK (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) weer open.

Per 1 juni 2019 heropent Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren.

HHNK is blij met het getoonde enthousiasme om met elkaar te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Daarom is nu het subsidiebudget voor 2019 verruimd. De subsidiemogelijkheden van de andere twee waterschappen in Noord-Holland Rijnland en Amstel, Gooi & Vecht zijn nog steeds open.

Eerder dit jaar was HHNK vanwege het succes genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en de maximale bedragen van alle subsidiemaatregelen aangepast zodat zoveel mogelijk agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Voor alle aanvragen die vanaf 1 juni 2019 worden ingediend gelden deze nieuwe voorwaarden. De aanpassingen zijn mede tot stand gekomen met de expertise van de agrarische samenwerkingspartners, LTO-Noord, de agrarische collectieven en de KAVB.

HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk (op de foto) is tevreden: "Het overweldigende aantal subsidieaanvragen begin dit jaar heeft ons positief verrast. Dit enthousiasme van agrariërs om te werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit op zijn eigen bedrijf, kunnen we alleen maar aanmoedigen. Daarom ben ik blij met het besluit om het portaal weer te openen".

Foto: John Oud

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.