Het is nu financieel interessant om te investeren in voorzieningen om met ijzerzand fosfaat uit het drainwater te halen. Minder fosfaat in het water draagt bij aan de waterkwaliteit.

Voor deze investering kunnen bollentelers subsidie aanvragen via het Landbouwportaal Noord-Holland. Ook staat deze investering op Milieulijst 2019 en valt onder de MIA/VAMIL-regeling. Ondernemers dragen met het investeren in voorzieningen met ijzerzand bij aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en aan de verbetering van de waterkwaliteit.

De ijzerzandvoorzieningen staan op de MIA/VAMIL-lijst 2019 onder ‘F 2343 Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt’. Voor deze nieuwe maatregel op de lijst geldt in 2019 36% MIA en 36% VAMIL.

De volgende uitvoeringsvormen van het ijzerzand staan op de Milieulijst 2019:
1. Met ijzerzand omhulde drains in het perceel.
2. IJzerzand als absorberende laag in het perceel.
3. IJzerzand in een aan een bloembollenperceel grenzende oever of watergang.

De Milieulijst 2019 is gepubliceerd op de website van RVO.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.