Subsidiemogelijkheden van het Landbouwportaal dragen bij aan de invulling van drukregistratievoorziening op landbouwspuiten.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft half januari 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de invoering van drukregistratievoorziening op landbouwspuiten. Er zijn met de brancheorganisaties in de landbouw afspraken gemaakt over de invoering per 2020. Agrarische ondernemers hebben een keuze hoe om te gaan met de drukregistratievoorziening. Eén van de mogelijkheden is het toepassen van een extra driftarme spuittechniek. Hierbij geldt geen verplichting voor de toepassing van de drukregistratievoorziening. Deze bovenwettelijke driftarme technieken, zoals verlaagde spuitboom op 25-30 cm hoogte, Wingssprayer, wave, sleepdoek en MacGrow, dragen vanuit zichzelf al bij aan de beperking van emissies naar het oppervlaktewater via drift.

Vanuit het Landbouwportaal Noord-Holland kunnen investeringen in deze driftarme technieken worden gesubsidieerd. Met de aankoop en toepassing van de driftarme spuittechnieken draagt u als agrarische ondernemer bij aan de verdere verduurzaming van uw bedrijf en de verbetering van de waterkwaliteit in uw eigen gebied. Daarnaast biedt het Landbouwportaal andere subsidiemogelijkheden om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel en het erf te verminderen. Op de officiële site staat de DRT-lijst met driftarme technieken (driftreductie meer dan 90%): https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/#h7f6671a0-8474-4455-828b-97b85f200d3e

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.