Wageningen University & Research onderzoekt, samen met onderzoeksbureau Geelen Consultancy, de motivatie voor het terugdringen van het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen.

Er is een breed gedragen maatschappelijke wens voor vergroening van de landbouw. Dit heeft geleid tot een toenemend milieubewustzijn onder telers, tussenhandel en supermarkten. Gewasbeschermingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Echter, deze middelen kunnen in meer of mindere mate ook negatieve effecten hebben op het milieu. Het terugdringen van het gebruik van de meest milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen kan dus bijdragen aan de vergroening van de landbouw, maar dit is niet altijd makkelijk.

Kansen en belemmeringen

Dit onderzoek richt zich op de identificatie van kansen en belemmeringen die boeren ondervinden bij het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door middel van een vragenlijst hopen de onderzoekers inzicht te krijgen welke factoren van doorslaggevend belang zijn voor de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hoe boeren hier het best in kunnen worden ondersteund.

Uitnodiging per e-mail

Het onderzoek vindt plaats in diverse sectoren van de landbouw, namelijk akkerbouw, groente-, fruit- en bollenteelt. Op woensdag 20 februari 2019 ontvangen ongeveer 7500 agrarische ondernemers in heel Nederland een uitnodiging via e-mail om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot een individuele ondernemer.

Doet u ook mee?

Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen in de tweede helft van 2019, indien gewenst, een volledig rapport van de onderzoeksresultaten. Wageningen University & Research hoopt op een hoge respons om een representatief beeld te krijgen van de mogelijkheden en barrières voor het terugdringen van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. Laat uw stem dus horen!

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.