Vier maanden na de opening van het Landbouwportaal staat de teller van het aantal agrariƫrs dat zich heeft aangemeld op bijna 350!

Vier maanden na de opening van het Landbouwportaal staat de teller van het aantal agrariërs dat zich heeft aangemeld op bijna 350! Een mooi resultaat tot nu toe. De maatregelen die de ondernemers kunnen treffen via het portaal, dragen bij aan het verbeteren van de bodemstructuur, het terugdringen van emissies en het zorgdragen voor voldoende zoetwater. Koplopers tot nu toe zijn de maatregelen bovenwettelijke mestopslag en veedrinkbakken tegen afkalving van oevers.

Maar we zijn er nog niet; doel is zoveel mogelijk agrarische ondernemers in Noord-Holland faciliteren aan de slag te gaan met een gezondere en meer duurzame bedrijfsvoering. Het projectteam van Landbouwportaal Noord-Holland werkt de komende periode er hard aan om u hierbij van dienst te zijn.

Kent u een collega-agrariër die wil investeren in een gezondere en meer duurzame bedrijfsvoering? Tip diegene dan over het Landbouwportaal Noord-Holland. Binnenkort worden er ook weer informatieavonden georganiseerd. Houd voor de data deze website in de gaten.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.