Dit jaar maakt nog maar eens duidelijk dat het opslaan van vaste mest of compost zónder de juiste voorzieningen niet toereikend is. Mestvocht dringt op één punt de bodem in, of het stroomt direct de sloot in met het hemelwater. Ook het uitrijden van vaste mest is op dit moment een probleem, in verband met de draagkracht van de bodem. 

Meest effectieve opslag

Via het Landbouwportaal krijgen wij als erfcoaches veel vragen over het verbeteren en vergroten van de vaste mestopslag of compostopslag. We behandelen die vragen vaak in samenwerking met een bodemcoach. We trekken dan samen op om de meest effectieve opslag te realiseren. 

Overkappen van de opslag: goed idee? 

Een van de vragen die regelmatig wordt gesteld, gaat over het overkappen van een opslag. Dat kán een oplossing zijn, maar dat is helemaal afhankelijk van de bedrijfsvoering. Voor opslagen voor vaste mest en compost - als dit een lozing in de sloot of bodem kan voorkomen - en overkapping van vaste mestopslagen is er subsidie vanuit het Landbouwportaal. 

Subsidie voor aanpassingen

Als opslagen worden aangepast, is het vaak óók noodzakelijk om het erf zo in te richten dat schoon hemelwater vanaf het erf niet de mestopslag instroomt. Ook voor deze aanpassingen is subsidie beschikbaar. Benieuwd naar de meest effectieve en efficiënte manier van opslag? Vraag dan een kosteloos coachbezoek aan via het Landbouwportaal!


Ad Schoutens, erfcoach Landbouwportaal Noord-Holland

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.