Met een mobiele drinkbak voor uw vee, voorkomt u afkalving van slootkanten. Daardoor komen er minder nutriënten in de sloot, en dat is gunstig voor de waterkwaliteit. Steeds meer agrariërs schaffen daarom een veedrinkbak aan.

Voor aanschaf van een of meer veedrinkbakken is er subsidie beschikbaar via het Landbouwportaal. U kunt de subsidie direct aanvragen op de website, bij het thema Perceel- en oeverinrichting & beheer -> Maatregelen en subsidies. Een coach staat klaar altijd om u te adviseren bij de aanschaf.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.