Heeft u afgelopen najaar/winter greppels gegraven om water af te voeren van uw percelen? Het advies is om greppel en andere oneffenheden die afwateren naar de sloot weer dicht te maken. Zo voorkomt u afspoeling van (bodem)herbiciden en andere gewasbeschermingsmiddelen.

Door de regenrijke herfst en winter hebben ondernemers op diverse percelen greppels gegraven om oppervlakkig water af te voeren naar de sloot. Door die nu te dichten, voorkomt u dat bijvoorbeeld (bodem)herbiciden in het oppervlaktewater komen. Ook als u al gespoten hebt, helpt het om greppels te dicht te maken.  

Verminderen normoverschrijding: kijk vast vooruit
De laatste jaren zijn er in bloembollenregio’s op duin- en zeezandgronden regelmatig normoverschrijdingen in het oppervlaktewater van het middel pendimethalin geconstateerd. Deze werkzame stof zit in Stomp en Wing-P. Pendimethalin komt in sloten via greppels en andere oneffenheden op het kopeinde, en ook via drift.

Spuitechniek met beter driftreductie
Om de emissie van pendimethalin écht te verminderen is er meer nodig. Denk dus nu vast na over volgend jaar. Bekijk of u kunt investeren in een spuittechniek met betere driftreductie. Daarvoor is subsidie beschikbaar.


Andere adviezen voor voorkomen van emissie van pendimethalin:

-        Een teeltvrije zone van 1,5 vanaf de insteek van de slootkant is verplicht!,  

-        Spuit bij een windsnelheid beneden 5 m/s,

-        Let op het gebruik van de juiste spuitboomhoogte,

-        Gebruik grove doppen en kantdoppen,

-        Voeg bijvoorbeeld 0,5% Squall toe om drift te beperken,

-        Let op de vulslang, deze bevat ook restanten van middelen,

-        Veldspuit na gebruik schoonmaken op wasplaats of minimaal 5 meter van de sloot,

-        Spuit de kopakker niet mee.

Gratis coachadvies aanvragen
Wilt u advies op maat voor uw situatie? Vraag een coach gewasbescherming om met u mee te denken. Dat is gratis.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.