Ploegen met een ecoploeg heeft veel voordelen: voor de bodem en daarmee ook voor het gewas. Via het Landbouwportaal kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf.

Een ecoploeg combineert bovenover-ploegen met een ploegdiepte van maximaal 15 cm. De ecoploeg zorgt wel voor voldoende kering van de grond, en dus voor schone grond om in te zaaien.

Deze
video geeft uitleg over ecoploegen (bron: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

Voordelen van ploegen met een ecoploeg:

·          Verkleint de kans op ondergrondse bodemverdichting flink, dankzij de grotere werkbreedte van de ploeg. U rijdt niet meer in de ploegvoor.  

·          De bodemopbouw blijft intact.

·          Gewasresten mengen zich in de bovengrond. De organische stof blijft bovenin.

·          Voorkomt slemp. Door de grove organische gewasresten in de bouwvoor zakt water sneller de grond in. 

·          Snellere opbouw organische stof. Er is minder afbraak. Dat is gunstig voor het bodemleven.

·          Gewasbeschermingsmiddelen spoelen minder makkelijk uit naar het water. Ze hechten zich aan de organische stof bovenin. 
 

Subsidie beschikbaar
Voor aanschaf van een ecoploeg is er 25 % subsidie voor agrariërs in het werkgebied van HHNK (met een maximum van 4.000 euro) en 40% voor agrariërs in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi & Vecht (met een maximum van 10.000 euro).

Ook iets voor u?
Kijk voor meer info
bij het thema Duurzaam bodembeheer – Maatregelen en subsidies. U kunt daar een bodemcoach aanvragen om te bespreken of de ecoploeg iets voor u is.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.