Regenwormen zijn een goede indicator van de kwaliteit van klei- en veegronden. Graslanden bevatten de meeste wormen: tussen de 300-900 exemplaren per m2, de kleinste meegeteld. Hoeveel wormen telt uw land?

Regenwormen zijn echte grondbewerkers: alle regenwormen in Nederland ploegen in 1 jaar net zo veel grond om als alle agrariërs samen. Ze zijn bijzonder nuttig voor de bodem. Het nut verschilt per type worm:

· De strooiselbewoners leven vlak onder het oppervlak. Ze voeden zich met afgestorven organisch materiaal. Ontbreken ze? Dan kan een minder goed doorlatende zode ontstaan.

· Bodembewoners (grondeters) eten zich door de grond heen. Ze voeden zich met al afgebroken organisch materiaal.

· Pendelaars graven diepe verticale gangen. Ze trekken plantenresten tot ver in de bodem. Ze verhogen het gehalte aan organische stof, verbeteren de bodemvruchtbaarheid en versterken het vochtregulerende vermogen. 

 Regenwormen kunnen 12 jaar oud worden, al halen de meeste dat niet.

 Bron figuur: website goedbodembeheer

Bekijk uw eigen grond

Kijk eens samen met een bodemcoach van het Landbouwportaal naar de kwaliteit van de bodem. U bekijkt dan onder andere of er wormen en wormgangen aanwezig zijn. De bodemcoach kan u advies geven voor een nog betere bodemkwaliteit. 

Op het Landbouwportaal kunt u een gratis bodemcoachbezoek aanvragen.

 Zo stimuleert u regenwormen in de bodem

- Lever een goed soort organisch materiaal aan,
- Laat gifstoffen zo veel mogelijk achterwege,
- Beperk de grondbewerking.

Regenworm-atlas

De regenwormatlas laat zien waar en hoeveel regenwormen in Nederland voorkomen [Bron: WUR] 
Meer info over typen regenwormen en de bodemkwaliteit staat op deze 
herkenningskaart.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.