Met de afbouw van de derogatie moeten veel melkveebedrijven extra mest afvoeren. Dat gebeurt vaak in het voorjaar. Een extra mestopslag kan handig zijn om dan mest te hebben gespaard uit het najaar. Via het Landbouwportaal is er subsidie voor extra mestopslag.

Een flink aantal melkveebedrijven moet met de afbouw van de derogatie (in Natura-2000 gebieden verviel de derogatie al) extra mest afvoeren in 2024 en verder. Het is meestal het meest voordelig om mest in het voorjaar af te voeren. Maar dan wordt ook mest uitgereden op de eigen percelen. Is er dan wel voldoende mest voor de afvoer?

Zorgen voor extra mestopslag
Het is zaak om bij afvoer van mest in het voorjaar mest te ‘sparen’ uit het voorgaande (na)jaar. Is de mestopslag op uw bedrijf daarvoor voldoende groot? U kunt met subsidie (van 25% of 40%) via het Landbouwportaal extra, bovenwettelijke mestopslag bouwen. Dit kan ook een tijdelijk mestopslagsysteem zijn. Kijk op de website van het Landbouwportaal naar de voorwaarden van het waterschap waar u onder valt.

 

Spreek mogelijkheden door met een bodemcoach
Bespreek kosteloos de mogelijkheden met een bodemcoach. Die maakt een mestopslagberekening voor u. Maak hiervoor een afspraak met een van de bodemcoaches op het Landbouwportaal, bij het thema Duurzaam Bodembeheer.

 

Spreek mogelijkheden door met een bodemcoach
Bespreek kosteloos de mogelijkheden met een bodemcoach. Die maakt een mestopslagberekening voor u. Maak hiervoor een afspraak met een van de bodemcoaches op het Landbouwportaal, bij het thema Duurzaam Bodembeheer.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.