Een ‘ziekzoekrobot’ helpt bij het opsporen van zieke tulpenbollen in het veld. De robot werkt efficiënter dan mensen en zorgt dat minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Daarom is er nu via het Landbouwportaal subsidie voor de aanschaf van de robot.

 

Zoeken naar zieke bollen is een arbeidsintensieve klus. Een ziekzoekrobot herkent zieke planten met hulp van sensoren. Inzet van de robot scheelt dus veel werk én maakt het werk efficiënter.

Minder middelen nodig…
De ziekzoekrobot zorgt dat er alleen glyfosaat wordt gespoten waar het echt nodig is (precisie-toepassing). Dat is beter voor de bodem, het water en het gewas.

…én minder virusdruk
De robot verlaagt ook de virusdruk, want hij is effectiever in selectie op ziekte dan mensen. Er is minder middel nodig om tegen luis en virus te spuiten. Dat werkt het eerste seizoen al. In de volgende seizoenen is het plantgoed al schoner. Zo daalt de virusdruk steeds verder en dus ook het middelengebruik.

Subsidie aanvragen?
Het Landbouwportaal subsidieert 25% van de aanschaf van de ziekzoekrobot met een maximum van 10.000 euro van de aanschafprijs. Deze subsidie geldt in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zie op het Landbouwportaal onder het thema Gewasbeschermingsmiddelen de maatregel ‘Gebruik precisie onkruidbestrijdings- en toepassingstechnieken’. Voor subsidie is een (kosteloos) advies van een (onafhankelijke) coach nodig. Die geeft advies op maat voor de robot in úw situatie.

 

Kosten (bijvoorbeeld een bindende bestelling) gemaakt vóór de indieningsdatum van de subsidieaanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking. De volledige voorwaarden kunt u terugvinden in de Subsidieverordening Bodem & Water. Een link naar dit document staat op onze site www.landbouwportaalnoordholland.nl.


Interesse in aanschaf van een ziekzoekrobot?
Vraag bij het Landbouwportaal Noord-Holland een onafhankelijke coach aan. Die kan ook helpen met de subsidieaanvraag.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.