Bodemverdichting wil niemand in zijn land, verdichting en vervorming van de bodemstructuur kost immers opbrengst. De bovengrond is de belangrijkste bodemlaag voor de planten aangezien het grootste deel van hun wortels in de bovengrond groeit en daar het meeste water en nutriënten worden onttrokken. Een goede structuur in de ondergrond met voldoende bewortelingsdiepte zorgt dat water naar dieper gelegen bodemlagen wordt getransporteerd. Het loont om samen met een onafhankelijke bodemcoach eens te kijken naar de bodemstructuur bij probleempercelen. Wat zie je daar? Zit de verdichting in de boven- of ondergrond? Welke grondbewerkingen met welke machines vinden er plaats? Wat kan welllicht anders? De bodemcoach kan u hierin adviseren.

Bodemcoach kosteloos op het bedrijf
Op deze website onder thema ‘Duuurzaam bodembeheer’ vraagt u een gratis bezoek van een bodemcoach aan. Om samen de schop in de grond te zetten, de bodemstructuur te analyseren en advies te krijgen over duurzaam bodembeheer. Is er al eens een bodemcoach bij u langs geweest? Dan kunt u een tweede bezoek aanvragen via uw bodemcoach of de helpdesk van het Landbouwportaal via 088-8886630.  

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.