Mijlpaal voor Landbouwportaal Noord-Holland.

Al vijf jaar helpt het Landbouwportaal Noord-Holland boeren om een omslag te maken naar 'klimaat slimme' landbouw. Voldoende en schoon zoet water in een gezonde bodem is van levensbelang voor de land- en tuinbouw. Dat gaat niet vanzelf: de waterkwaliteit in Noord-Holland heeft aandacht nodig. Vanuit die gedachte werd het Landbouwportaal Noord-Holland in mei 2018 geopend.

Bij het Landbouwportaal Noord-Holland kunnen ondernemers terecht voor gratis advies, informatie en subsidies voor het verbeteren van bodem en water op hun erf. Deskundige, onafhankelijke coaches helpen hen hierbij met advies op maat en subsidieaanvragen. Het is nog steeds mogelijk om een coach uit te nodigen voor een bezoek en een subsidieaanvraag te doen.

Tevreden deelnemers

Inzet is dat ondernemers hun bedrijfsvoering en erf- en perceelinrichting zo organiseren dat de sector bijdraagt aan een gezonder en klimaatbestendiger watersysteem. Inmiddels neemt circa 1.500 van de 3.400 agrarische ondernemers in Noord-Holland deel aan het Landbouwportaal en zijn er ruim 1.800 aanvragen gedaan. 83% van de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van een coach en subsidie hebben aangevraagd zegt: "Het Landbouwportaal draagt bij aan het verduurzamen van mijn bedrijf".

Populaire maatregelen die ondernemers treffen zijn:

  • Veedrinkbak (Perceel- en Oeverinrichting & beheer)
  • Herinrichting erf voor bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling nutriënten (Erfafspoeling)
  • Veegmachine met opvangbak (Erfafspoeling)
  • Driftreducerende spuittechnieken (Gewasbeschermingsmiddelen)
  • Bovenwettelijke mestopslag >7 mnd < 10 mnd (Bodem)
  • Ekoploeg (Bodem)
  • Sensing- en beslissingsondersteunend systeem (Voldoende zoetwater)

Doe ook mee!

Nog steeds kun je een coach uitnodigen voor een gratis bezoek en is er subsidie beschikbaar. Er zijn coaches met veel kennis van duurzaam bodembeheer, erfafspoeling, zoetwater opslag en gewasbeschermingsmiddelen. Ze komen zelf uit de landbouwpraktijk en weten precies met welke uitdagingen ondernemers te maken hebben. Het hoofddoel is: meer inzicht en een frisse blik van een buitenstaander. Een coachbezoek hoeft niet te leiden tot investeringen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.