Aanleg en beheer van bloeiende akkerranden professionaliseren en de effectiviteit verhogen door middel van een studiegroep en veldbijeenkomsten.

Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden zaait jaarlijks samen met de deelnemers circa 140 kilometer akkerranden in, zowel eenjarig als meerjarig. Met het project Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen wil Hollands Noorden de aanleg en het beheer van deze bloeiende akkerranden professionaliseren en de effectiviteit verhogen door middel van een studiegroep en veldbijeenkomsten. Een van de thema’s hiervan is problemen met veronkruiding voorkomen. Daarnaast wordt betrokkenheid en draagvlak gecreëerd om natuurlijke plaagbestrijding te stimuleren met akkerranden. In de afgelopen twee jaar is geleerd om naast de akkerranden te kijken naar het hele teeltsysteem.

Weerbaar telen met minder chemie

Het hoofdthema van 2022 was weerbaar telen met minder chemie. Het project werd extern begeleid door Groeibalans, met een onafhankelijke teeltadviseur. Hij gaf adviezen over mineraalbalans in de gewassen, nadat er plantsapmetingen uitgevoerd waren. Hierdoor konden de deelnemers van de studiegroep inspelen op mineraaltekorten, en zo de gewassen robuust maken en beter bestand tegen ziekten en plagen.

Daarnaast begeleidde het Louis Bolk Instituut een van de veldexcursies, waarbij kennis werd gedeeld over functionele agrobiodiversiteit (fab). Er werden handvaten gegeven voor het bepalen van schadedrempels en het bevorderen van natuurlijke plaagbestrijders.

Lessen uit 2022:

  • Een weerbaar teeltsysteem heeft geen simpele oplossingen: het kost kennis en ervaring om te minderen met gewasbeschermingsmiddel en om stappen te ondernemen om het teeltsysteem weerbaarder te maken.
  • Een goede mineralenbalans zorgt voor een sterk en gezond gewas, met een hoge ziekteweerbaarheid.
  • Zonder prooi geen jagers…. Natuurlijke plaagbestrijders komen af op bloeiende kruiden en op prooi insecten. Als men eenjarige akkerranden inzaait dan komen de natuurlijke plaagbestrijders te laat in het seizoen, en kunnen ze niet helpen. Inzetten op meerjarige akkerranden is dus belangrijk.

Hoofdthema 2023

Hollands Noorden blijft zich ook in 2023 focussen op het verminderen van middelen en ook het robuuster maken van het teeltsysteem. Duurzaam bodembeheer is van groot belang om het gewas sterk te laten groeien, minder vatbaar te zijn voor plagen en ziekten en juist aantrekkelijk voor natuurlijke plaagbestrijders. Een gezonde bodem creëren is echter een langzaam proces. Daarom wordt er de komende twee jaar verder aan gewerkt.

In de tussentijd wordt er gewerkt aan de bestaande uitdagingen. De insectenplagen en toenemende onkruiddruk zijn de twee meest urgente uitdagingen waar boeren mee te maken hebben wanneer zij minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. 

In 2023 en 2024 wordt de focus gelegd op het hoofdthema: weerbaar telen voor de toekomst. De thema’s van natuurlijke plaagbestrijding en onkruidbeheersing blijven hier onderdeel van uitmaken.

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met emul@anvhollandsnoorden.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.