Een mobiele drinkbak voor vee voorkomt dat slootkanten afkalven en nutriƫnten in het water komen. En dat is goed voor de waterkwaliteit. Steeds meer boeren schaffen daarom een drinkbak aan.

Voor aanschaf van een of meer veedrinkbakken is subsidie beschikbaar. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is dat 40% en bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 75%, met een maximum van 3.000 euro. De subsidie is verkrijgbaar zonder tussenkomst van een coach van het Landbouwportaal. U kunt de subsidie direct aanvragen op de website, bij het thema Perceel- en oeverinrichting & beheer -> Maatregelenlijst -> D categorie.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.