Bloembollentelers Noord-Holland verminderen erfafspoeling met bijna 70%

Dertig bollenteeltbedrijven uit Noord-Holland zijn de afgelopen 2 jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ aan de slag gegaan om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf te verminderen. De ondernemers zijn zich nog bewuster geworden van erfafspoeling en hebben structurele maatregelen genomen om dit te verminderen. Met als resultaat dat de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar de sloot met bijna 70% is afgenomen. Hiermee dragen de bollenteeltbedrijven bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Adviesbureau CLM heeft samen met brancheorganisatie KAVB en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het project uitgevoerd.

Maatregelen met blijvend resultaat

Dertig bedrijven gingen eind 2016 aan de slag om de erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Tijdens het ontsmetten en planten van bloembollen zijn monsters van het afspoelend water vanaf het erf genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Na deze metingen hebben de ondernemers maatregelen genomen; gemiddeld 3 maatregelen per bedrijf. Bijvoorbeeld het plaatsen van een rooster met absorptiemateriaal rondom de ontsmetinstallatie om druppels ontsmetvloeistof op te vangen. Of het uitbreiden van de schuur of overkapping om alle fust overdekt te kunnen stallen. Zes telers kochten een transportwagen met opvang, zodat er tijdens het transport van de bollen naar het perceel geen emissie optreedt. Een van de deelnemers is zelfs bezig met een pilot waarbij alle erfputten zijn weggehaald. Hij werkt samen met HHNK en de KAVB aan een gesloten systeem waarbij hij het water opvangt in een bassin en vervolgens zuivert en hergebruikt. 

Bewustwording en gedragsverandering 
Naast de structurele maatregelen tegen erfafspoeling is ook bewustwording een succesfactor van het project. Veel deelnemers waren ook voor de start van het project al bezig met emissievermindering. Door de metingen op het eigen erf zijn ze zich nog bewuster geworden van erfafspoeling en kijken daardoor kritischer naar activiteiten die mogelijk afspoeling kunnen veroorzaken. Zij spreken hun medewerkers en andere erfgebruikers daar ook op aan. Een deelnemer: “Het project draagt bij aan bewustwording en dat komt tot uiting in alle handelingen. De medewerkers pikken de aandachtspunten ook goed op”.
 
Landbouwportaal Noord-Holland
In Noord-Holland is sinds 28 mei 2018 het Landbouwportaal voor Bodem & Water thema's online. Agrariërs kunnen via het Landbouwportaal subsidie krijgen voor emissiebeperkende maatregelen op het erf. Kijk voor meer informatie op www.landbouwportaalnoordholland.nl

Meer informatie
Yvonne Gooijer (CLM): 0345-470719
Peter Knippels (KAVB): 06-23285606

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.