In het najaar gaan de meeste landbouwwerktuigen en machines weer in de winterstalling. Voor veel boeren de tijd om deze eens grondig schoon te maken.

Wast u meer dan één werktuig of machine per zeven dagen? Dan is een wasplaats verplicht, op uw eigen erf of samen met andere boeren. En werkt u met gewasbeschermingsmiddelen, dan kunt u kiezen uit verschillende zuiveringssystemen. Gewasbeschermingscoach Luuk Lageschaar van Landbouwportaal Noord-Holland vertelt u meer.

Met een goed aangelegde wasplaats met een zuiveringssysteem voorkomt u dat resten van gewasbeschermingsmiddelen, olie en andere belastende stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen of bodemverontreiniging veroorzaken.

Voorwaarden wasplaats
Aan een wasplaats zitten enkele voorwaarden:
* De wasplaats kan een vaste installatie zijn, of een mobiele wasplaats.
* De wasplaats heeft een aaneengesloten vloer of verharding nodig.
* Het afvalwater moet op de juiste manier worden verwerkt. Hier leest u verderop in het artikel meer over.

Werken met of zonder gewasbeschermingsmiddelen
Luuk Lageschaar: “Heeft u met uw werktuig of machine met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt? Dan voert u het water op de wasplaats op een andere manier af dan bij ‘schoon’ hemelwater of water van gewone werktuigen. Twee wasplaatsen zijn niet nodig: twee verschillende afvoeren plus een zuiveringssysteem zijn meestal voldoende.”

Lageschaar vervolgt: “Restvloeistoffen en was- en spoelwater met gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden opgevangen en gezuiverd. Denk hierbij aan biologische zuiveringssystemen of systemen op basis van verdamping en indroging. Water van andere werktuigen mag, mét toestemming van het bevoegd gezag, worden geloosd op het riool, de bodem of het oppervlaktewater na het passeren van een slibvangput en een oliebenzineafscheider.”

Afvalwaterzuiveringssystemen op een rij
Ontdek de meest bekende afvalwaterzuiveringssystemen.

1. Biofilter
Met Biofilter worden gewasbeschermingsmiddelen afgebroken door micro-organismen. U vult meerdere open, plastic bakken met biomix (gehakseld stro, compost en perceelsgrond) en het afvalwater. Vervolgens vindt de verdamping plaats in twee plantenbakken met zegge en wilg.

Voordelen:
* Hoog zuiveringsrendement (+/- 99%)
* Eenvoudig, praktisch en gebruiksvriendelijk
* Relatief lage kosten
* Kan zelf worden gebouwd
* Opschaalbaar

Nadelen:
* Niet voor grote hoeveelheden ( > 12m³ per jaar) afvalwater

2. Phytobac van kunststof
De kunststoffen Phytobac bestaat uit een buffertank en zuiveringsmodule. Deze vult u met een mengsel van eigen perceelsgrond (+/- 75%) en stro (+/- 25%). De perceelsgrond zorgt voor aanvoer van de bacteriën en schimmels die nodig zijn om de middelen af te breken.

Voordelen:
* Hoog zuiveringsrendement (+/- 99%)
* Gebruiksvriendelijk
* Opschaalbaar

Nadelen:
* Niet voor grote hoeveelheden ( > 15 m³ per jaar) afvalwater: wilt u grotere hoeveelheden zuiveren, dan kunt u kiezen voor een betonnen Phytobac

3. RemDry
RemDry is een achthoekige stalen tank van 6 m2 met een transparant dak en openingen aan alle zijden. Het werkt op basis van verdamping en indroging. Het water verdampt door zon en wind. Uiteindelijk blijven de gewasbeschermingsmiddelen in droge vorm achter. Deze worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Voordelen:
* Eenvoudig
* Weinig onderhoud
* Verplaatsbaar systeem
* Opschaalbaar

Nadelen:
* Niet voor grote hoeveelheden ( > 2,5 m³ per jaar) afvalwater
* Afvoer van residu en vervangen folie

4. Heliosec
Heliosec werkt op dezelfde wijze als RemDry: de gewasbeschermingsmiddelen blijven in droge vorm achter door verdamping en indroging. Heliosec is een waterdichte opvangbak van 2x2 of 2x3 m2. In de bak zit plastic folie waarin restvloeistof en waswater worden opgevangen. Heliosec kan 2.500 liter afvalwater per jaar zuiveren.

Voordelen:
* Eenvoudig
* Weinig onderhoud
* Verplaatsbaar systeem
* Opschaalbaar

Nadelen:
* Niet voor grote hoeveelheden ( > 2,5 m³ per jaar) afvalwater
* Afvoer van residu en vervangen folie

Subsidie voor wasplaats en zuiveringssystemen
Lageschaar: “Vanuit Landbouwportaal Noord-Holland is er subsidie beschikbaar voor de aanschaf en aanleg van een wasplaats met opvang, net als voor een zuiveringssysteem. Let op: u kunt er ook voor kiezen om samen met andere boeren een wasplaats aan te leggen. Een gewasbeschermingscoach kan u hierbij adviseren.”

Ook een coach inschakelen?
Bent u ook benieuwd hoe u toekomstbestendig kunt ondernemen, speciaal op het gebied van bodem en water? Dan kunt u zich via het Landbouwportaal aanmelden voor een kosteloos bedrijfsbezoek van een coach. Deze coach weet precies met welke uitdagingen u te maken heeft en komt zelf uit de landbouwpraktijk. U krijgt advies op maat. Meer inzicht staat centraal: een bezoek bij u op het erf hoeft niet per se te leiden tot investeringen.

Foto: Luuk Lageschaar - CLM

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.