Vanaf juni 2018 worden op diverse locaties in Noord-Holland door LTO Noord, KAVB en de Noor-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over

Vanaf juni 2018 worden op diverse locaties in Noord-Holland door LTO Noord, KAVB en de Noord-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de subsidieregeling Bodem & Water en het Landbouwportaal Noord-Holland.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle agrarische ondernemers in Noord-Holland, ook als u geen lid bent van de betrokken agrarische organisaties.

Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van heeft of krijgt. Voldoende en gezond oppervlaktewater is van levensbelang voor ons allemaal.

De komende jaren willen we agrariërs ondersteuning bieden in het verbeteren van de waterkwaliteit, bodemstructuur, en helpen om het verlies van mineralen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Dat houdt in:

  • Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater , perceel- en oeverinrichting en beheer.
  • U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.
  • Er is een informatieve website voor agrariërs ‘Landbouwportaal Noord-Holland’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.
  • U krijgt nadere uitleg mee over de werking van het portaal

Tijdens de informatiebijeenkomst geven we uitleg over bovenstaande punten. De bijeenkomst is interessant voor alle agrarische sectoren. Mis het niet!

Kunt u niet naar deze informatiebijeenkomst komen? Er zijn ook op andere data en locaties bijeenkomsten waar u van harte welkom bent. Deze worden bekend gemaakt op www.landbouwportaalnoordholland.nl dus houd de site in de gaten voor een actueel overzicht!

 Kent u een agrarisch ondernemer in uw omgeving voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Neem hem of haar mee!

Graag zien we u op de voorlichtingsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

LTO Noord, KAVB en de Noord-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.