Vanaf 7 juni 2022 is de nieuwe subsidieverordening open voor bovenwettelijke maatregelen ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit! Deze periode loopt tot en met december 2023.

Boeren in het gebied van Hollands Noorderkwartier kunnen via www.landbouwportaalnoordholland.nl een gratis afspraak maken met een coach. De coaches adviseren over de thema's Erfafspoeling van mineralen en nutriënten, Duurzaam bodemgebruik, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer en Zoetwatermaatregelen.

Meer dan 1500 deelnemers
Siem Jan Schenk, bestuurder van initiatiefnemer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: "Al ruim 1500 ondernemers doen mee aan het Landbouwportaal. Het is mooi om de beweging naar meer water- en bodembewust ondernemen te zien. Veel Noord-Hollandse boeren staan open voor het kosteloze advies van de coaches en gaan daadwerkelijk aan de slag om verbeteringen op hun bedrijf te doen. Dat hoeven niet altijd grote investeringen te zijn. Vaak helpt een frisse blik op het erf en wat tips hen al op weg. Voor wie wel kan investeren in bovenwettelijke maatregelen, kunnen we als waterschap met deze nieuwe subsidieronde een bijdrage doen."

Populaire maatregelen
Ook zonder subsidie kun je met bepaalde maatregelen bijdragen aan een betere bodem- en waterkwaliteit. Zoals de vaste mestopslag niet te vol vullen en het erf en de voeropslagen bezemschoon houden. Of ploegen op verschillende dieptes om de vorming van een ploegzool (een verdichte slecht doorlatende grondlaag) zoveel mogelijk te voorkomen. In eerdere subsidierondes kozen ondernemers vaak voor een veedrinkbak, zodat het vee de slootoevers niet meer vertrapt bij het water drinken. Een andere populaire maatregel is het toepassen van driftreducerende spuittechnieken. Dat vermindert de kans op gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Voor een betere beschikbaarheid van zoetwater kiezen deelnemers vaak voor een bovengrondse waterbassin of peilgestuurde drainage.

Subsidieverordening en maatregelenlijst
De subsidieverordening en maatregelenlijst Bodem & Water van de vorige periode is verlopen. De nieuwe verordening en maatregelenlijst zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden op www.landbouwportaalnoordholland.nl en gelden voor alle aanvragen die bij heropening van de subsidiemogelijkheid worden ingediend. Deelnemers die voor 11 mei 2022 een bedrijfsbezoek van een coach hebben gehad en een aanvraag willen indienen, worden verzocht contact op te nemen met de helpdesk via tel. 088-8886630.

Unieke samenwerking
Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit 'Samenwerken aan Bodem & Water'; een samenwerking op initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het doel van de samenwerking is het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit.

Foto: Loek Londo

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.