Kunnen akkerranden een rol spelen in natuurlijke plaagbeheersing, welke meerwaarde kunnen ze hebben voor emissies naar het water en hoe kun je ze het beste beheren?

Deze vragen stonden centraal in het project Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen dat ANV Hollands Noorden in 2021 met een studiegroep heeft uitgevoerd. In het kader van het project hebben deelnemers 170 km aan akkerranden ingezaaid met verschillende methoden en momenten van aanleg. Het project is mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via de kennisregeling van het Landbouwportaal. Recent is een evaluatierapport van het project verschenen.

Het project heeft een aantal belangrijke conclusies opgeleverd. Ten eerste dat akkerranden een 'echte teelt' zijn, maar met een ander doel en dat ze bijbehorende kennis en aandacht vragen. Voor het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders zijn een najaarakkerrand of meerjarige akkerrand het meest effect. Voorjaarsakkerranden komen hiervoor te laat in het seizoen tot ontwikkeling. Om dezelfde reden dragen eenjarige voorjaarsakkerranden vaak in het vroege voorjaar nog weinig bij aan driftreductie. De akkerrand is dan nog te laag. Bij meerjarige akkerranden of najaarsakkerranden speelt dat minder. Verder is de werking van een vals zaaibed afhankelijk van het weer en de bodemtemperatuur. Tenslotte is voor het inzichtelijk krijgen van de werking van natuurlijke plaagbestrijders meer onderzoek nodig. Dit is onderdeel van het vervolgproject wat in 2022 wordt uitgevoerd.

  Rapportage Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.