Geslaagde veldexcursie Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen

In mei 2021 is het door HHNK gefinancierde project Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen bij ANV Hollands Noorden van start gegaan via de kennisregeling van het Landbouwportaal. Lees hieronder het verslag door Ellen Mul (projectleider bij Hollands Noorden)van de veldexcursie die eind augustus plaatsvond .

De deelnemers bij Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden hebben dit jaar gemiddeld 170 kilometer eenjarige en meerjarige kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Om de effectiviteit van de kruidenrijke akkerranden te vergroten en problemen met veronkruiding aan te pakken wordt een verdiepingsslag gemaakt met het project ‘Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen’.

We willen met dit project het beheer van de kruidenrijke akkerranden professionaliseren door het beter beschikbaar stellen van bestaande en nieuwe kennis. Met de studiegroep die we bij dit project hebben opgezet delen we kennis en creëren meer draagvlak voor de inzet van akkerranden binnen functionele agrobiodiversiteit (FAB). Het gaat hier om de nuttige functie van de natuur zoals het gebruik maken van natuurlijke vijanden van plaaginsecten die schade kunnen veroorzaken in gewassen. Voorbeeld hiervan is de larve van een zweefvlieg die bladluizen eet.

 

Eind augustus hebben we een veldexcursie met de studiegroep gehad. Hierbij hebben we drie deelnemende boeren bezocht. We hebben o.a. gekeken naar de opkomst van de akkerranden die afgelopen najaar en dit voorjaar zijn ingezaaid. Wat is het verschil in opkomst van kruiden en in veronkruiding? De opkomst van de akkerranden is wisselend maar de ontwikkeling van de kruiden is in veel geval verder. Hierdoor staan de randen eerder in bloei en trekt de rand eerder natuurlijke plaagbestrijders aan zoals gaasvliegen, zweefvliegen en ‘soldaatjes’ (weekschildkevers).

 

Bij dit project is ook Louw Hoekstra als onafhankelijke teeltspecialist betrokken. Louw voert gesprekken met de boeren. Deze gesprekken hebben als doel om samen te kijken waar er aanpassingen gedaan kunnen worden in het toepassen van gewasbeschermingsmiddel en bemesting die beter zijn voor de plant, de bodem en biodiversiteit.

 

Lars Betjes (stagiair toegepaste biologie van Aeres Hogeschool) heeft met behulp van een digitaal inventarisatieformulier vastgelegd welke bewerkingen er door de boeren er vooraf aan het zaaien in de akkerranden zijn uitgevoerd. Welke kruiden er in de akkerranden aanwezig zijn, welke natuurlijke plaagbestrijders op af komen en de onkruiden die er te vinden zijn. Na het groeiseizoen kunnen wij uit al deze gegevens onze lessen trekken en volgt er nog een evaluatie van dit groeiseizoen

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!

 

Ellen Mul

Projectleider ANV Hollands Noorden

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.