Het bestuur van waterschap HHNK neemt eind 2021 een besluit over verlenging van het Landbouwportaal tot en met 2022. Ook wordt dan besloten of weer subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Op dit moment is het nog steeds mogelijk gratis coachbezoeken aan te vragen. Wilt u weten waar voor uw bedrijf kansen en verbeteringen liggen? Meld u dan nu aan en plan een gratis afspraak in met een coach. U hoeft niet te wachten tot er subsidiegeld is; de tips en adviezen van de coaches alleen al zijn heel waardevol, is de ervaring van de deelnemers. Hiermee kunnen agrariërs stappen zetten om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen en het watersysteem kllimaatrobuuster te maken. Niet elke verbetering vraagt namelijk om grote investeringen.

Sinds de start van het Landbouwportaal Noord-Holland in 2018 hebben circa 1500 Noord-Hollandse agrariërs geïnvesteerd in verduurzaming van hun bedrijf. De verbeteringen die zij doen hebben een positieve uitwerking op de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.