Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) opent in mei een digitaal portaal voor boeren om actuele water- en bodemvraagstukken op te lossen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) opent in mei een digitaal portaal voor boeren om actuele water- en bodemvraagstukken op te lossen. Wateradviseur Dorine Kea van LTO Noord is nauw betrokken bij de totstandkoming.

Vanwaar zo'n landbouwportaal?

'De landbouw staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water. Onder het Programma Bodem en Water Noord-Holland heeft HHNK 6,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor advies en investeringen op het bedrijf. Het portaal maakt ondernemers daarin wegwijs.'

Is HHNK daarin uniek?

'De aanpak is vrij origineel. Waar in andere provincies wordt gewerkt op een kleinere schaal met een aanpak per gebied, is in het noordelijke deel van Noord-Holland gekozen voor een grootschalige en integrale insteek, waarbij ruimte is voor maatwerk. Daar hebben we ons als LTO Noord sterk voor gemaakt. Vooral ook om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor de ondernemers.'

Wat heeft het portaal te bieden?

'Inhoudelijke informatie over erf- en bodemscans, subsidies en het aanvragen van adviesgesprekken op het bedrijf. Er gaan drie adviestrajecten lopen: Erfafspoeling veehouderij, Duurzaam bodemgebruik en Gewasbescherming. De coördinatie van de trajecten is in handen van respectievelijk LTO Noord/Projecten LTO Noord, Water, Land & Dijken en de KAVB. We werken daarin nauw samen. De aanpak is op elkaar afgestemd. Ook dat is vrij uniek.'

Wat moet dat concreet opleveren?

'Ten eerste ligt er een flinke verplichting voor de ondernemers om de waterkwaliteit te verbeteren. De adviseurs helpen boeren en tuinders met advies op maat en subsidieaanvragen. De maatregelen hebben een positief effect op de waterkwaliteit en -kwantiteit. Ze bereiden bedrijven voor op de klimaatverandering en hebben in sommige gevallen een productieverhogend effect. Daar ligt het voordeel voor de ondernemer.'

Wanneer is het project geslaagd?

'Eenvoudig gesteld: als de waterdoelen worden gehaald. We streven ernaar om minimaal 30 procent van de ondernemers actief bij de thema's te betrekken. Zelf reken ik erop dat op termijn minstens nog zo'n groep aansluit. Ook omdat ondernemers hiermee pasklare oplossingen krijgen aangereikt. HHNK heeft hier samen met de genoemde kennispartners ruim een jaar heel hard aan gesleuteld. Als de beschikkingen voor deze aanpak vrij komen, dan kunnen we straks enkele jaren op volle kracht vooruit.'

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.